همراهی با انجمن


همراهی با انجمن

واریز آنلاین وجوه به حساب انجمن

کمک مالی

واریز آنلاین وجوه به حساب انجمن
 کمک مالی
امکان پرداخت با کلیه کارت های بانکی نام:   
نام خانوادگی:   
تلفن همراه:  
مبلغ اهدایی (ريال):  
 
از طریق لیست زیر، می توانید محل هزینه کرد مبلغ را مشخص نمایید.© 2024 - انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان

زنجان، آزادگان، انتهای خیابان فروردین
02433411203-5
English Website