آلبوم تصاویر

کارگاهای آموزشی

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/4/25
 کارگاهای آموزشی

دوره آموزش پیشگیری

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/5/1
دوره آموزش پیشگیری
دوره آموزش پیشگیری ویژه همه در محل انجمن برگزار شد

اربعین

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/17
اربعین
فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

کارگاه عروسک سازی بیماران

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
کارگاه عروسک سازی بیماران
اولین کارگاه عروسک سازی"ویژه بیماران کلیوی زنجان"با طرح پشتیبانی از مشاغل خانگی به نفع بیماران" با پشتیبانی روابط عمومی انجمن کلیوی زنجان_ من عروسکم را میفروشم_ ۲ مهر ۹۹

عکس خیرین

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
عکس خیرین
اولین خیرین انجمن کلیوی زنجان

کمیته بانوان

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
کمیته بانوان

بازارچه انجمن کلیوی

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
بازارچه انجمن کلیوی

کمیته موسیقی و هنری

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
کمیته موسیقی و هنری

افتتاح کلینیک و مهمانسرا

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
افتتاح کلینیک و مهمانسرا

هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا

امور بین الملل

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
امور بین الملل

اسلایدرها

تاریخ ایجاد آلبوم: 1400/6/6
اسلایدرها© 2023 - انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان

زنجان، آزادگان، انتهای خیابان فروردین
02433411203-5
English Website