آلبوم تصاویر

کارگاهای آموزشی عروسک سازی

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/4/25
 کارگاهای آموزشی عروسک سازی

کارگاه عروسک سازی بیماران

تاریخ ایجاد آلبوم: 1399/7/29
کارگاه عروسک سازی بیماران
اولین کارگاه عروسک سازی"ویژه بیماران کلیوی زنجان"با طرح پشتیبانی از مشاغل خانگی به نفع بیماران" با پشتیبانی روابط عمومی انجمن کلیوی زنجان_ من عروسکم را میفروشم_ ۲ مهر ۹۹

تاج گل مراسم

تاریخ ایجاد آلبوم: 1402/4/25
تاج گل مراسم
نمونه تاج گل مراسم ترحیم© 2024 - انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان

زنجان، آزادگان، انتهای خیابان فروردین
02433411203-5
English Website